آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان تهران > *معرفی خدمات > > توانمندی
 ثبت نام ورود  
  *معرفی خدمات >  توانمندی دو شنبه 9 اسفند 1395
ورود
شنـاسـه:
به سایت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان تهران خوش آمدید

بخش شیمی و فیزیک

آزمایشات واکنش قلیایی و سیلیسی مصالح بروشهای کوتاه مدت و بلند مدت

آزمایشات تعیین تیپ سیمان(فیزیکی و شیمیائی)

آزمایشات روی پوزولان(آنالیز شیمیائی پوزو لان)

آنالیز سنگ آهک (آهک شکفته) بروش Astm:c25

آنالیز سنگ گچ

کلیه آزمایشات فیزیکی و شیمیائی بر روی خاک مصرفی در انواع آجر

آزمایشات کامل قیرهای خالص و محلول

آزمایشات بر روی آب مصرفی در بتن تازه

بخش مقاومت مصالح

 

آزمایشات افت وزنی مصالح در برابر سولفاتها (سدیم یا منیزیم) = آزمایشات ساندنس

آزمایشات افت وزنی مصالح در برابر سایش = آزمایش لوس آنجلس

ارائه طرح اختلاط آسفالت

ارائه طرح اختلاط بتن

آزمایشات میلگردو ورقهای فولادی(کشش،خم و بازخم)ASHTTO:T244

خمش موزائیک (استاندارد ملی ساختمان ایران)

آزمایشات تست جوش(یروشهای (MT,UT,PT,VT

آزمایشات بازتاب نور برگشتی خط کشی راه ها (استاندارد (EN

بخش مکانیک خاک و سنگ
 

آزمایشات تحکیم تک بعدی

آزمایشات سه محوری (بروشهای /(CD,CU,UU

آزمایش تک محوری (مقاومت فشاری محدود نشده)

آزمایش نفوذپذیری آزمایشگاهی بروشهای ثابت، افتان و خیزان

 آزمایشات مکانیک خاک و مطالعات ژئوتکنیک شامل دانه بندی،هیدرومتری ،حدود اتربرگ(شامل حدود روانی و خمیری) 

 آزمایشات دانسیته خاک در محل

آزمایش ضربه و نفوذ استاندارد (/(SPTآزمایش بارگذاری صفحه ای

 خدمات مهندسی شامل : تعیین ظرفیت باربری و نشست برای پی های (سطحی و عمیق) و محاسبات پایداری شیروانیها و محاسبات خاص (نظیر روانگرائی ، رمبندگی)

 
آدرس:خیابان کریمخان زند, خیابان خردمندشمالی, نبش کوچه بهادری, شماره 103, کدپستی 1585973111
Powered by taJan System Co